Styrelse

Fastställd styrelse, revisorer och valberedning 2019

 

carola lilja

Ordförande Carola Lilja
Telefon 070-541 21 00 ,  e-post: carola.lilja@gmail.com
Sammankallande för arbetsgruppen Idrott & Medlem

Johan

Ledamot Johan Hjortsberg
Telefon 0706-67 38 00,  e-post: johan.hjortsberg@frenander.se
Ingår i arbetsgruppen Bana & Fastighet

Vice ordförande t om 20190630

a

Ledamot Annika Kronwall
Telefon 070-5831717, e-post: annika.kronwall@telia.com

Ingår i arbetsgruppen Idrott & Medlem

m

Ledamot Mats Johansson
Telefon 073-640 77 02 , e-post: mats.johansson@kavesta.fhsk.se

Ingår i arbetsgruppen Idrott & Medlem

j

Ledamot Rolf Göransson
Telefon 070-860 00 60, e-post: rolf.goransson@telia.com
Sammankallande för arbetsgruppen Bana & Fastighet

Vice ordförande 20190701-20191231

eva palmer

Ledamot Eva Palmér
Telefon 070-6392727, e-post: eva.palmer@marknadevent.se

Ingår i arbetsgruppen Idrott & Medlem

m

Ledamot Urban Pettesson
Telefon 070-5527041, e-post: urban.pettersson@comhem.se

Ingår i arbetsgruppen Idrott & Medlem och arbetsgruppen Bana & Fastighet

Adjungerad

Jonny Lindström, klubbchef/VD, epost: jonny.lindstrom@orebrogolf.se


Revisorer

Jonas Bergström, auktoriserad revisor och Claes Petterson, godkänd revisor


Valberedning

Ulf Marcusson (sammankallande), Annica Lindkvist och Annika Rosdahl


Styrelsen sammanträder under 2019:

18-19/1, 14/2, 18/3, 24/4, 20/5, 27-29/6, 20/8, 17-18/9, 22/10, 19/11.


Årsmöten 2019

Vårårsmöte 28 mars
Höstårsmöte  3 december


Örebro City Golf AB

Styrelse: Carola Lilja (ordförande), Johan Hjortsberg, Rolf Göransson, Mats Johansson, Urban Pettersson, Annika Kronwall, Eva Palmér, Sten-Erik Ohlsson
VD:Jonny Lindström