Träningsgrupper

Artikelbild

Vi delar in vår verksamhet i "Barn- & breddidrott" samt "Tävlings- & prestationsinriktad idrott".

Barn & Breddidrott avser i allmänhet idrott där vi tränar på ett lekfullt sätt och låter individens allsidiga idrottsutveckling vara vägledande.

I Tävling & Prestation är verksamheten inriktad på prestationsförbättring och tävlingsspel.

Svenska Golfförbundets Utvecklingstrappa länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterär utgångspunkt för utformningen av vår träningsverksamhet.


BARN & BREDD

Golfkul

Nu kan du anmäla dig till termin 3, golfkul!

Inbjudan Golfkul 2019PDF

Träningsgrupper för de allra yngsta där träningen präglas av lekar och sociala aktiviteter som samtidigt utvecklar barnets golfkunskaper. Från 6 år upp till 9-10 års ålder, men vi tar även hänsyn till barnets utvecklingsnivå och kompisgrupper.

Termin 3, v 17-26 Mosjö golfhall
Steg 1 tisdagar kl 17-18, anmälan
Steg 2 tisdagar kl 18-19, anmälan

Pris: 600 kr per termin (inkluderar även utbildningsmaterialet Golfäventyret för nytillkomna).

Läs mer om hur vi lägger upp verksamheten kring säsongens golfkulPDF här.

Utvecklingsgrupp
Som riktlinje är barn i dessa träningsgrupper 10-21 år, men vi tar även hänsyn till barnets utvecklingsnivå och kompisgrupper. Vi tränar på de grundläggande kunskaper som krävs för att spela och ha kul på banan. Observera att medlemskap är obligatoriskt, tecknas separat med föreningen (knatte <12 år 1495:-, 13 -21 år 2495:-).

Termin 1 v 9-15. Inomhusträning i Mosjö slaghall. Pris 650 kr.

  • Pojkgrupp måndagar 17-18 (Martin)
  • Flickgrupp torsdagar 17-18 (Martin)

Termin 2 v 17-26. Utomhussäsongen startar. Grupper finns på både Mosjö och Gustavsvik. Vi utökar också träningen med extra spelpass ung. var tredje vecka. Pris 700 kr.

  • Pojkgrupp tisdagar kl 17-18 Gustavsvik (Martin)
  • Äldre mixgrupp (tonår) tisdagar kl 18-19 Gustavsvik (Martin)
  • Flickgrupp torsdagar kl 17-18 Gustavsvik (Martin)
  • Pojkgrupp torsdagar kl 18-19 Gustavsvik (Martin)

Termin 3 v 33-40. Utomhus. Grupper finns på både Mosjö och Gustavsvik. Extra spelpass ung. var tredje vecka inkluderas. Pris 700 kr.

Läs mer om våra UtvecklingsgrupperPDF här (tider, grupper, plats och tränare).

Välkommen med din anmälan till våra tränare Martinöppnas i nytt fönster. Glöm inte att uppge barnets person- och kontaktuppgifter samt förälders namn.


TÄVLING & PRESTATION

Utvecklingsteam
För juniorer som vill ta steget från Utvecklingsgruppen, har under 36 i hcp, vill träna lite mer och även tävla. Observera att medlemskap är obligatoriskt. Tecknas separat med föreningen.

Läs mer om våra UtvecklingsteamPDF här.

För anmälan och frågor kontakta någon av våra tränare Micke eller Martin.


Tävling & Prestation (TP) 
För juniorer som vill satsa på golf när det gäller både träning och tävlingsspel. Du har fyllt 15 år och har en inställning och målsättning att utveckla dig till en duktig golfspelare och vill spela tävlingar utanför klubben. I denna grupp hittar vi spelare som har lågt hcp, men din inställning och målmedvetenhet är den viktigaste egenskapen och ett lågt hcp är därför ingen enskild förutsättning för att tillhöra träningsgruppen. Observera att medlemskap är obligatoriskt. Tecknas separat med föreningen.

Läs mer om TPPDF här. Våra kontrakt hittar du under Dokument & Policys.

För anmälan och frågor kontakta någon av våra tränare Micke eller Martin.


Proffs 22-23 år
Vid 22 års ålder, när spelare övergår från junior till vuxen, väljer spelaren att fortsätta som amatör eller proffs.  Väljer spelaren en proffskarriär med målsättning att etablera sig på de högsta tourerna erbjuds spelaren att fortsätta delta i vårt träningskoncept. Vi följer dock klubbens övergripande riktlinjer som säger att alla medlemmar över 22 år betalar för sin egen golf, men för att skapa bra förutsättningar för spelaren ekonomiskt erbjuder vi en mjuk övergång och stöttar under en tvåårs-period (22-23 år) med samma tävlingsbidrag som gäller för övriga juniorer. Observera att medlemskap är obligatoriskt. Tecknas separat med föreningen.

Läs mer om Proffs 22-23 år PDFhär. Våra kontrakt hittar du under Dokument & Policys.


För anmälan och frågor kontakta någon av våra tränare Micke eller Martin.


Proffs över 24 år
För de spelare som satsar på en proffskarriär med målsättning att etablera sig på de högsta tourerna, finns möjlighet att fortsätta delta i vårt träningskoncept. Vi följer även här klubbens övergripande riktlinjer att alla medlemmar över 22 betalar för sin egen golf, men vi stöttar spelaren ekonomiskt genom att erbjuda tillgång till tävlingsbidrag och träningsmöjligheter enligt den nivåstege som finns framtagen i klubben. Observera att medlemskap är obligatoriskt. Tecknas separat med föreningen.

Läs mer om Proffs 24 år<PDF här. Våra kontrakt hittar du under Dokument & Policys.


För anmälan och frågor kontakta någon av våra tränare Micke eller Martin alternativt Jenni eller Mats/Junior- och elitkommittén