Vi strävar efter att erbjuda tävlingar som
passar olika typer av golfare.

Tävlingsprogrammet 2019

                                                 

Tävlingskalendern 2019 ÖLGFPDF

Tävlingsvillkor

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.


Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan görs i första hand på Min Golflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller direkt i receptionen. Anmälningstidens utgång är vanligtvis kl. 18.00 tre dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan gör i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling.

 

Tävlingshandicap

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha Tävlingshandicap. Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation. Tävlande ansvarar själv för att korrekt handicap är registrerat i GIT.

 

Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indeling:

Klass A +8,0-12,0
Klass B 12,1-20,0
Klass C 20,1-36,0
Klass D 36,0-54,0

Vid färre än fem startande eller fem lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 

Tee

Enligt bestämmelser i aktuell tävling.

 

Avgörande vid lika resultat (regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

Scorekortsinlämning (regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävlig ska scorekortet lämnas i scoring-/recordning area. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scoring-/recording area.

 

Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 

Resultat - tävlingen officiellt avslutad

När det slutgiltiga resutlatet är officiellt tillkännaivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Allmän information

Betala gärna anmälningsavgiften på webben så minskar vi incheckningstiden på tävlingsdagen.

Anmälningsavgiften kan variera och visas i informationsrutan på respektive tävling. Gästande spelare betalar reducerad tävlingsgreenfee.

Spelaren är själv ansvarig för att innan tävling ta del av lokala regler och bestämmelser.

Betalning och scorekort hämtas ut i receptionen senast 30 minuter före start. Tävlande ska vara hos starten 10 minuter före utsatt starttid. Spelare som under tiden från lottning till start ändrar handicap spelar på den plats och i den klass han/hon är inlottad.

Tävlande ska senast vid inlämning av scorekortet till scorekortsmottagaren försäkra sig om att dennes korrekta handicap finns noterat på scorekortet.

Vid tävlingar är det inte tillåtet att ta med sig hund.

Vi uppmuntrar klubbens juniorer att tävla - under säsongen 2019 betalar klubbens juniorer ingen tävlingsavgift.


Lokala Regler
Gustavsvik »
Mosjö »

Tävlingsprogram 2019>
Utöver det officiella tävlingsprogrammet erbjuds:
Damgolf (tisdagar)
Herrgolf (onsdagar och torsdagar)
Måndagsgolf

Har du frågor runt tävlingar är du välkommen att kontakta någon hos oss på kansliet så berättar vi gärna mer.