Handicapkommittén

Artikelbild

Handicapkommittén


Klubbens handicapkommitté ansvarar för den årliga handicaprevisionen. Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma om spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna. För att hjälpa handicapkommittéer att fatta välgrundade beslut finns en handicaprevisionsrapport i GIT att tillgå. Rapporten identifierar spelare vars prestationer, i förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför förväntade resultat. Sådana spelares handicap bör övervägas för justering.

SGF hjälper golfklubbarna genom att göra denna handicaprevision automatiskt via GIT. Automatiken gäller bara höjning av handicap, ej sänkning. Eventuella sänkningar får golfklubben själv ta ställning till via handicaprevisionsrapporten i GIT.

Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare som har registrerat minst åtta (8) handicapronder under de senaste 24 månaderna. Spelare som registrerat minst fyra (4) handicapronder under innevarande år erhåller Tävlingshandicap innevarande år och nästkommande år.
Läs mer om Tävlingshandicap härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så reviderar du din handicap
I Golfens IT-system (GIT) ska du själv sköta uppdateringen av din exakta handicap. För dig som skickar in resultat till hemmaklubben måste handicapkommittén ändra exakt handicap. Det finns flera möjligheter i GIT att ändra din exakta handicap. Gå in på Golf.se - Min golf och logga in på din profil. Under rubriken Justera handicap kan du läsa mer om hur du går tillväga.

SGF:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa om hela handicapsystemet och vilket regelverks som styr.

Välkommen att kontakta Handicapkommittén vid frågor rörande din handicap:

Åke Holt, 070-657 20 18, ake.holt@telia.com (ordförande)
Karl Ekblom, karl.ekblom@telia.com